New poster arrivals!

About Jörgen


Om konstnären

Jörgen is a swedish artist and stone mason living in Bohuslän on the westcoast of Sweden. Here you will find original paintings as well as selected artprints.

"I am making use of many different techniques and materials when I create, which makes it interesting and inspiring and it helps me to not stagnate in a certain form in the creation of pictures or sculptures. I use ink, stone, charcoal, wood, watercolor, drypoint, acrylic etc. Most often I simplify pictures and shapes until I get a nerve in the line or the Surfaces that feels right.
My inspiration is often nature and people."

 

Jörgen är en bohuslänsk konstnär och stenhuggare. Här hittar du både originalmålningar samt prints av utvalda verk.


"I mitt skapande använder jag mig av många olika tekniker och material vilket gör det intressant för mig samt att det hjälper mig att inte stagnera i en viss form när jag tar fram bilder eller skulpturer. Jag skapar i tusch, sten, kol, trä, akvarell, grafiktryck, akryl m.m. Oftast förenklar jag bilder och former tills jag får fram en nerv i linjen eller ytorna som
känns rätt.

Utgångspunken är ofta natur och människor."

 

2018 Galleri Maralto - Smögen. Samlingsutställning.
2018 Konstnärernas Kollektiv Verkstad - Gerlesborg. Samlingsutställning.
2018 Galleri Vitt Brus - Uddevalla. Separatutställning

2017 Bohussalongen Konsthallen Bohusläns Museum -Uddevalla. Samlingsutställning

Jörgen Hansson